Categories

ฮาระเองเน้อ. .  .

เชื่อว่าบล๊อกนี้ร้างคนโดยสมบูรณ์แบบแล้วล่ะ

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนไปวนเวียนอยู่ในโลกเฟสบุ๊คตลอด

เอาเป็นว่า


.
.
.
.
.
.
.


ดองบล๊อกอย่างเป็นทางการ 

.ฮาระไม่ค่อยมีเวลามาเขียนบล๊อก


แล้วก็อยู่นอกเหนือความสนใจ


ถ้าอย่างไรแล้วถ้าฮาระคิดว่าจะกลับมาเขียนอีก


ก็ จะมาเริ่มเขียนใหม่อีกนะคะ

 
ส่วนฮาระตอนนี้จะอยู่ในเฟสhttps://facebook.com/HaraChan 
 

เราอาจจะได้พบกันใหม่กับบล๊อกนี้ในปีหน้านะคะ
โชคดีมีความสุขค่ะはら。 

Comment

Comment:

Tweet